Jak zostać sprzymierzeńcem?

"Szukam kogoś, kogoś na stałe, Na wspólny śmiech i żal, Szukam kogoś na życie całe, Na długą drogę w dal, Niechby taki miał parę groszy I w oczach ciepła dość, Niechby wśród ludzi nie był najgorszy, I niechby mnie kochał, kochał jak ja jego..."

Agnieszka Osiecka - "Komu weselne dzieci" (www.teletekst.pl)

 

Dzięki Waszej ofiarności możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i planów. Mamy głęboką nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże nam w realizacji kolejnych przedsięwzięć. Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność.

Prosimy o rozpatrzenie możliwości pomocy i dokonywania wpłaty na działalność statutową naszego Stowarzyszenia. Z wielką radością i wdzięcznością za okazany dar serca wszystkich sprzymierzeńców (z wyłączeniem tych, którzy poprosili o anonimowość) umieścimy w zakładce "Sprzymierzeńcy". Mamy nadzieję, że dokonane przez Państwa wpłaty wpłyną pozytywnie na Państwa wizerunek. Przed dokonaniem wpłaty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem ustalenia warunków.

Stowarzyszenie przeznaczy Państwa wpłaty na działalność statutową, tj. na zakup sprzętu medycznego do sal operacyjnych, dokształcanie personelu medycznego, badania profilaktyczne oraz na przeprowadzenie niezbędnych remontów.

Wyrażając swoją wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę, życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji Państwa życiowych zamierzeń.

Naszym celem statutowym jest niesienie wszechstronnej i kompleksowej pomocy ludziom dotkniętym chorobami nowotworowymi.

Nasze Stowarzyszenie powstało między innymi po to, by zmienić los osób dotkniętych chorobą nowotworową, tak by pomoc udzielana była w coraz godniejszych warunkach.