Sprawozdania

Sprawozdanie za rok 2018
W związku z przeprowadzonym audytem sprawozdanie za rok 2018 zostanie przedstawione w terminie póĹşniejszym.

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Krakowski Komitet Zwalczania Raka

Rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Rachunek zysków i strat
Bilans