Program profilaktyki raka szyjki macicy

Program jest przeznaczony dla Kobiet w wieku 25-59 lat (zgodnie z rocznikiem), które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego. Badanie moĹźna wykonać w kaĹźdym gabinecie ginekologicznym, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania. Panie z określonej grupy wiekowej zgłaszają się do jednej z wybranych placówek. Kobiety, które nie są objęte programem mogą wykonać bezpłatne badanie cytologiczna w ramach porady u lekarza ginekologa, który ma podpisana umowę z NFZ.

Program składa się z trzech etapów:

I, II ETAP PODSTAWOWY
Podczas wizyty u ginekologa lekarz lub połoĹźna pobierają materiał do badania, który zostanie wysłany do oceny mikroskopowej. W zaleĹźności od wyników, lekarz podejmie decyzję o dalszym działaniu. MoĹźe to być: 

 • zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach, jeśli wynik jest prawidłowy i brak czynników ryzyka 
 • zalecenie wcześniejszego badania cytologicznego (po 12 miesiącach) w ramach programu w uzasadnionych przypadkach (dotyczy to przede wszystkim Kobiet zakaĹźonych wirusem HIV, przyjmującym leki immunosupresyjne, lub zakaĹźonym typami wysokiego ryzyka HPV) 
 • skierowanie do odpowiedniej placówki realizującej świadczenia zdrowotne w ramach Etapu pogłębionej diagnostyki programu, jeĹźeli konieczna jest weryfikacja wstępnego rozpoznania


III ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
JeĹźeli na podstawie badań zostaną wykryte nieprawidłowe zmiany, niezbędny jest etap pogłębionej diagnostyki, który obejmuje:

 • badanie kolposkopowe 
 • w przypadku zaistnienia wskazań do weryfikacji obrazu kolposkopowego - pobranie celowanych wycinków do badania histopatologicznego (biopsja), a następnie: 
 • ocena histopatologiczna pobranego materiału


Po tych badaniach lekarz postanowi o dalszym leczeniu. Będzie się ono odbywało juĹź poza programem, ale nadal u specjalistów, którzy mają kontrakt z NFZ.

Placówki:

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - Placówki do pobrania
 • PORADNIE OPIEKI PALIATYWNEJ, HOSPICJA DOMOWE ORAZ HOSPICJA DOMOWE DLA DZIECI
 • CHIRURGIA ONKOLOGICZNA, PORADNIE HEMATOLOGICZNE, PORADNIE LECZENIA BÓLU, PORADNIE ONKOLOGICZNE, DIAGNOSTYKA – REZONANS MAGNETYCZNY, MEDYCYNA NUKLEARNA, DIAGNOSTYKA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
 • PLACÓWKI CHEMIOTERAPII
 • PLACÓWKI RADIOTERAPII
 • ONKOLOGIA PIELĘGNIARSKA - OPIEKA DŁUGOTERMINOWA - PLACÓWKI
 • SUBSTANCJE CZYNNE W PROGRAMACH LEKOWYCH
 • ONKOLOGIA ZPO

Dodatkowe informacje znajdą Państwo w zakładce Linki

PAMIETAJ NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ!!!
UWAGA!!! Każda kobieta powinna nauczyć się badać piersi!!! www.wok.su.krakow.pl