XIII Krakowska Konferencja Onkologiczna, 6-7.10.2023

14 lipca 2023
https://kko.medicaexpert.pl/

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić na 13. Konferencję KKZR Krakowską Konferencję Onkologiczną, która odbędzie się w dniach 6-7 października 2023. Podczas naszego spotkania, wspólnie z zaproszonymi ekspertami, podejmiemy dyskusję na istotne dla onkologów tematy. Będzie to idealny czas na wymianę doświadczeń oraz pogłębienie wiedzy niezbędnej przy podejmowaniu właściwych decyzji w codziennej praktyce zawodowej. Gwarancją wysokiego poziomu naukowego jest grono wybitnych specjalistów w dziedzinie onkologii w Polsce zaproszonych do czynnego udziału w naszej konferencji.

Serdecznie zapraszam!
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach
Przewodniczący Komitetu Naukowego