NOWY ZARZAD

24 lipca 2022
Walne zebranie
Zarzad Stowarzyszenia KKZR Jerzy Jakubowicz Zbigniew Darasz Aleksandra Jaszcz -Gruchała Aleksandra Grela -Wojewoda Janusz Jaszczynski Kazimierz Karolewski Jerzy Mitus Andrzej Stelmach Komisja rewizyjna Elżbieta Pluta Tomasz Zemelka Marek Ziobro