Koncert Sz. P. Wojciecha Dąbrowskiego dla Centrum Onkologii

10 lipca 2020
#koncert

 

Zapraszamy do oglądania!

10.07.2020 w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie odbył się koncert Wojciecha Dąbrowskiego na rzecz Krakowskiego Komitetu Zwalczania Raka. Organizatorką była Magdalena Chuderska. 

Wiersz Wojciecha Dąbrowskiego, dedykowany wolontariuszom KKZR:

Gdy końca świata nastał czas,
I stanął Bóg na szczycie,
Do ludzi rzekł: Niech każdy z was,
Oceni własne życie.
kaĹźdy wybierał jedną z dróg,
 poszedł własną drogą,
le przekroczyć nieba próg
Tylko nieliczni mogą.
en z was, kto dobre serce miał,
uż zbawił swoją duszę.
a pewno swój egzamin zdał,
to był wolontariuszem.
Bo tylko ten (tu potarł skroń),
Może się znaleźć w niebie,
to umiał podać bratnią dłoń,
Temu kto był w potrzebie.
Może dostąpić moich łask,
I zawsze podziw budził,
Ten kto swym sercem chociaĹź raz,
Obdzielił innych ludzi.
Kto dobro swe rozsiewał w krąg,
Był do pomocy skory,
Kto nie żałował swoich rąk
I zwykł pomagać chorym.
Kto tego w Ĺźyciu dowiódł sam,
Dla innych stał się wzorem,
Przed nim do nieba wiele bram
Stoi od dziś otworem.
Wtedy Syn BoĹźy siadł u stóp
I ojcu tak podpowie:
Znam takich ludzi, ponad stu,
Poznałem ich w Krakowie.
A na to Bóg, to Ĺźaden cud,
Te wypowiedział słowa:
Wolontariusze! Za wasz trud
Chciałbym wam podziękować.

Z serdecznymi Ĺźyczeniami – Wojciech Dąbrowski, - 2020